theadvancedapes  ·  3615 days ago
text  ·  #askhubski  ·  #askhubski.theadvancedapes  ·  #consciousness