thenewgreen  ·  2238 days ago
text  ·  #askhubski  ·  #askhubski.thenewgreen  ·  #etymology