thenewgreen  ·  1517 days ago
text  ·  #askhubski  ·  #askhubski.thenewgreen  ·  #etymology