thenewgreen  ·  89 days ago
text  ·  #poetry  ·  #askhubski