johnnyFive  ·  733 days ago
text  ·  #askhubski  ·  #netneutrality  ·  #whereisthequestion