tacocat  ·  1171 days ago
nytimes.com  ·  #grrlski  ·  #stupid