raisin  ·  628 days ago
hazlitt.net  ·  #thehumancondition  ·  #society  ·  #grrlski