ChrisShann  ·  2084 days ago
text  ·  #writing  ·  #shortstory  ·  #shortstory