syncretic  ·  3424 days ago
transhumanity.net  ·  #startrek