syncretic  ·  3618 days ago
transhumanity.net  ·  #startrek