syncretic  ·  3254 days ago
transhumanity.net  ·  #startrek