Share good ideas and conversation.   Login, Join Us, or Take a Tour!
comment by user-inactivated
user-inactivated  ·  1231 days ago  ·  link  ·    ·  parent  ·  post: When I was writing reply comments, I did not realize that there was "save draft" and "submit".

Bonvenon! Pardonu mia malbona Esperanton. Mi ne kredi (pensi?) ke Hubski-homojn paroli Esperanton, escepte de shanoxilt. Mi konstrui konstruanton-lingvon tamen.
CardboardLamp  ·  1231 days ago  ·  link  ·  

Dankon, mi mesaĝon lin kaj etos atendanta por li mesaĝi min. Kaj ne zorgu, mi parolas malbonan esperanton ankaŭ.