Grendel  ·  2067 days ago
kvinnesak.no  ·  #norway  ·  #feminism