Grendel  ·  2175 days ago
kvinnesak.no  ·  #norway  ·  #feminism