anti-oedipus  ·  1996 days ago
text  ·  #religion  ·  #religion.anti-oedipus  ·  #lgbt