blackbootz  ·  309 days ago
nytimes.com  ·  #israel  ·  #palestine