BT  ·  2854 days ago
case.edu  ·  #asimov  ·  #shortstory