nil  ·  94 days ago
text  ·  #smalltown  ·  #sadness