johnnyFive  ·  189 days ago
text  ·  #askhubski  ·  #netneutrality  ·  #whereisthequestion