veen  ·  192 days ago
senate.gov [PDF]  ·  #whiterabbit  ·  #seriousseason